Phần mềm quản lý nhân sự Lotus Pro

Phần mềm quản lý nhân sự  Lotus Pro không đơn thuần chỉ là phần mềm quản lý nhân sự, công, lương, đào tạo, tuyển dụng, mà nó chính là giải pháp quản trị nguồn nhân lực toàn diện, đưa ra những thống kê về hiệu quả công việc KPI hay áp dụng mô hình BSC vào quản trị nhân sự, giúp doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt kịp thời tình hình biến động nhân sự.

Tại Việt Nam, Lotus Pro đã có trên 600 Doanh nghiệp thường xuyên sử dụng, trong đó có những doanh nghiệp quy mô vừa và lớn,  đây là thành quả sau hơn 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm của HOSCO.

Ưu điểm của Lotus Pro là: “Khả năng tùy chỉnh, tự cấu hình hệ thống công và lương, tự cấu hình KPI theo mô hình BSC”:

 • Cung cấp cho người dùng khả năng tự xây dựng công thức lương động, báo cáo động, đáp ứng mức độ khác nhau theo từng thời điểm của Doanh nghiệp.
 • Chức năng đánh giá năng lực nhân sự dựa vào các tham số đầu vào được thiết lập tùy chỉnh giúp nhà Quản trị nhân lực đánh giá chính xác hơn, khách quan hơn về tình hình biến động cũng như khả năng thực sự của từng nhân viên. Phần mềm có khả năng tự đưa ra đánh giá dựa trên tham số đầu vào do người quản trị thiết lập một cách linh hoạt và khách quan.
 • Công nghệ xử lý đa nền tảng, cho phép chạy cả trên các thiết bị Smartphone, trên nền web và trên ứng dụng.
 • Doanh nghiệp có thể tự điều chỉnh giao diện, chức năng, màu sắc, tính năng cho từng đối tượng dùng một cách dễ dàng và đơn giản

Lotus-Pro
” Phần mềm quản trị nhân sự chuyên nghiệp “
 

HỆ THỐNG CHỨC NĂNG

……………………………………………………&&…………………………………………………………………..
 

 • Quản lý Nhân sự
 • Quản lý Đào tạo
 • Quản lý Chấm công
 • Hoạch định nguồn nhân lực
 • Báo cáo phân tích biểu đồ
 • Đánh giá nguồn nhân lực theo mô hình BSC KPI
 • Quản lý chính sách – bảo hiểm
 • Công thông tin nhân sự
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý hợp đồng
 • Hệ thống Báo cáo
 • Quản lý dòng công việc
 • Quản lý tài sản – công cụ
 • Quản lý nhân sự trên Smartphone
 • Báo cáo biểu đồ – phân tích

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Phần mềm quản lý nhân sự  Lotus Pro được triển khai thành công tại khoảng 600 các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn như:

 • VOV giao thông
 • Công ty TNHH Tachibana
 • Công ty TNHH Foseca
 • Tập đoàn đa quốc gia Whalegroup
 • Euro Vinamex
 • Tổng công ty xuất khẩu May Hà Nội
 • Tập đoàn Việt Hoa
 • Capri  By Fraser Ho Chi Minh City Hotel …
 • Tổng Công ty Thép Việt Ý
 • Tập đoàn bán lẻ Media Mart
 • Công ty Thế Giới Việt
 • Đài truyền hình Hải Dương
 • Tập đoàn xi măng Xuân Thành
 • LS MTron Việt Nam
 • Công ty Cấp nước Hải phòng
 • Tổng Công ty giầy Đông Anh
 • Tập đoàn Khóang sản Việt Nam
 • Công ty liên doanh KOMASU
 • Công ty VPP Hồng Hà
 •  Tập đoàn thuốc Tuệ Linh

“Hosco tự hào với danh hiệu Sao Khuê 3 năm liên tiếp”

sao-khu---2013-150x150 c--p-sao-khu---2014-150x150 logo-sao-khu---2015-150x150

 

PHÂN HỆ CHỨC NĂNG CHI TIẾT

………………………………………………….&&&……………………………………………………

Chức năng quản lý nhân sự:

Phân hệ này chức các chức năng liên quan đến thông tin tên công ty, cấp bán ngành, cấu hình, sao lưu, back up, phân quyền…

 • Quản lý hồ sơ nhân sự.
 • Báo cáo, thống kê.
 • Quản lý thay đổi chức vụ.
 • Quản lý phép kỳ.
 • Quản lý hợp đồng.
 • Quản lý phép năm.
 • Quản lý bảo hiểm.
 • Quản lý học việc.
 • Quản lý khen thưởng kỉ luật.
 • Quản lý thử việc.

Quản lý Tuyển dụng – Đào tạo:

Phân hệ này chức các chức năng đến mục tuyển dụng, từ lên đợi tuyển dụng, lọc hồ sơ, đánh giá hồ sơ, quản lý hồ sơ, các báo cáo thống kê liên quan đến tuyển dụng..

 • Quản lý hồ sơ ứng viên
 • Quản lý lựa chọn hồ sơ
 • Quản lý báo cáo đánh giá hồ sơ
 • Quản lý đợt, thi tuyển, đào tạo
 • Báo cáo các thống kê, chi tiết và tình trạng các đợt tuyển dụng, đánh giá hồ sơ năng lực từng ứng viên

Quản lý Công:

Phân hệ này chứa các chức năng liên quan đến quy trình, tính lương, đánh giá kết quả công, lương, truy xuất công lương…

 • Quản lý ngày Công
 • Thiết lập máy chấm công
 • Quản lý các hình thức chấm công.
 • Quản lý định mức công
 • Quản lý kết quả Công, lương, đưa ra báo cáo, đánh giá kết quả.

Quản lý Lương:

Phân hệ này chứa các chức năng liên quan đến quy trình chấm công, tính lương, đánh giá kết quả lương, truy xuất công lương

 • Quản lý ngày Lương
 • Thiết lập công thức tính Lương
 • Quản lý cấp bậc Lương
 • Quản lý định mức Lương.
 • Quản lý kết quả Lương, đưa ra báo cáo, đánh giá kết quả

Quản lý Tài sản – Công cụ:

Phân hệ này chức các chức năng liên quan đến quản lý tài sản công ty, công cụ và các tài sản cố định, tài sản lưu động, cho thuê, cho vay tài sản…

 • Quản lý danh sách tài sản.
 • Quản lý danh sách công cụ
 • Quản lý khấu hao tài sản
 • Quản lý cho thuê, cho mượn tài sản

Hệ thống Báo cáo:

Phân hệ này chức thống báo cáo liên quan đến nhân sự, lương, tuyển dụng,… Hiện có khoảng gần 100 báo cáo.

 • Báo cáo  hồ sơ nhân sự
 • Báo cáo, thống kê
 • Báo cáo kết quả công lương
 • Báo cáo đánh giá KPI
 • Báo cáo tổng hợp liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, công lương, bảo hiểm, tình trạng nhân sự, biến động nhân sự

Hoạch định nguồn nhân lực BSC KPI:

Phân hệ này chứa các chức năng liên quan đến nghiệp vụ quản lý nhân sự, ….

 • Quản lý hồ sơ nhân sự.
 • Báo cáo, thống kê.
 • Quản lý thay đổi chức vụ.
 • Quản lý phép năm.
 • Quản lý hợp đồng.
 • Quản lý phép năm.

Hệ thống đánh giá nhân sự:

Phân hệ này chức các chức năng liên quan đến thông tin tên công ty, cấp ban ngành, cấu hình, sao lưu, back up, phân quyền,…

 • Quản lý các chỉ tiêu đánh giá.
 • Phân tích các đánh giá.
 • Đánh giá mức độ nhân sự.
 • Đánh giá tình trạng rủi ro.
 • Phân tích xu thế, kỳ vọng.
 • Quản lý đánh giá các phòng nội bộ.

Quản lý Hợp đồng:

Phân hệ này chứa các chức năng liên quan đến các hợp đồng lao động, thuế, lương thưởng, thu nhập cá nhân,…

 • Quản lý dòng giao việc
 • Quản lý kì tính lương, thưởng
 • Quản lý trích nộp bảo hiểm      
 • Quản lý thuế thu nhập cá nhân
 • Quản lý thu nhập khác
 • Báo cáo thống kê

 

Báo cáo phân tích biểu đồ:

Phân hệ này chức các báo cáo và phân tích biểu đồ, giúp Doanh nghiệp có cái nhìn trực quan hơn về tình hình nhân sự cũng như mức độ biến động nhân sự…

 • Báo cáo phân tích biểu đồ
 • Báo cáo biến động nhân sự
 • Biểu theo ngày, tháng, năm nhân sự  
 • Biểu đồ trạng thái nhân sự
 • Biểu đồ liên quan đến lương, bảo hiểm, chính sách, phân tích biểu đồ

Quản lý Bảo hiểm:

Phân hệ này chứa các chức năng liên quan đến quản lý bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp,…

 • Quản lý bảo hiểm xã hội
 • Bảo hiểm y tế
 • Bảo hiểm thất nghiệp, nhân thọ
 • Chính sách bảo hiểm khác
 • Thống kê bảo hiểm
 • Đánh giá tình trạng

Quản lý hệ thống:

Phân hệ này chức các chức năng đến thông tin công ty, phòng ban, đối tượng, giao diện và hệ thống,…

 • Thông tin công ty, phòng ban
 • Phân quyền cho từng đối tượng
 • Sao lưu, phục hồi dữ liệu.     
 • Cấu hình hệ thống, giao diện
 • Định dạng hệ thống
 • Theo dõi lịch sử phần mềm

Tích hợp Báo cáo trên Smartphone:

Phân hệ này chức các chức năng liên quan đến xem một số báo cáo trên Smartphone, giúp khách hàng thuận tiện trong việc tra cứu nhanh số liệu…

 • Báo cáo thống kê nhân sự
 • Báo cáo biến động nhân sự
 • Báo cáo tiền lương
 • Báo cáo chấm công
 • Quản lý tổng hợp lãi lỗ
 • Báo cáo khác

Cổng thông tin Nhân sự:

Phân hệ này chứa các chức năng liên quan đến cho khách hàng, hoặc nhân viên truy nhập từ xa xem các thông tin cơ bản của mình…

 • Cổng thông tin cổ đông
 • Cổng thông tin nhân viên
 • Cổng thông tin tuyển dụng
 • Cổng thông tin đào tạo, tra cứu

Chức năng Email marketing – SMS marketing:

Phân hệ này chức các chức năng liên quan đến chăm sóc nhân viên, cổ đông, khách hàng, và đối tác…

 • Gửi tin SMS
 • Gửi Email Markting

Hệ thống cảnh báo:

Đây là phân hệ nâng cao, giúp Doanh nghiệp cảnh báo tình trạng biến động nhân sự, sai sót nhân sự và hoạch toàn nhân sự…

………………………………………………&&&………………………………………………..

Hiện nay trên thị trường có một số cá nhân lợi dụng danh tiếng của HOSCO tung ra các sản phẩm phần mềm có giao diện khá giống với phần mềm của HOSCO, sau đó ký kết với khách hàng trên danh nghĩa cá nhân. Vậy chúng tôi xin thông báo cho quý khách hàng lưu ý, tất cả các hợp đồng chuyển giao phần mềm của HOSCO cho quý khách hàng đều phải được công ty cổ phần HOSCO đứng tên thông qua, ký kết và đóng dấu.Với thâm niên kinh nghiệm 13 năm trong lĩnh vực phát triển phần mềm, chúng tôi hơn hết hiểu được sự tin tưởng của Khách hàng vào Công ty, sự đóng góp và hiểu biết sâu sắc nhu cầu và nghiệp vụ của Khách hàng sẽ giúp cho chúng tôi mang đến những Sản phẩm, giải pháp một cách “Tốt nhất – Nhanh nhất – Chất lượng nhất”. Hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi thể thấy được điều khác biệt ấy.

Với rất nhiều sản phẩm phần mềm đã được chứng minh về  độ tin cậy, đơn giản và hiệu quả cao trong việc xử lý công việc quản lý hoạt động kinh doanh bán hàng ở mọi lĩnh vực, ngành nghề. Điều này đã được khách hàng và những doanh nghiệp chứng nhận, đã tin tưởng và lựa chọn. Do đó, Công ty Cổ phần HOSCO Việt Nam là một đơn vị tiêu biểu vinh dự nhận 3 giải Sao Khuê liên tiếp trong 3 năm.Giải thưởng HOSCO:

3-gi---i-sao-khuye-li--n-ti---p1

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Lê Huy Dũng
Ông Lê Huy Dũng

Chủ chuỗi cửa hàng thời trang The One Fashion
“Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng Master Pro làm giải pháp công nghệ giải quyết các bài toán quản lý cho các chuỗi cửa hàng của mình. Tôi rất thích tính năng của Master Pro , dịch vụ hỗ trợ của nhà cung cấp rất chu đáo, đội ngũ nhân viên làm việc có trách nhiệm trong công việc. Tôi rất hài lòng với sản phẩm!”

Giải thưởng

CUP VÀNG CAO QUÝ NHẤT
CUP VÀNG CAO QUÝ NHẤT
Danh hiệu sao Khuê 2013-2014

Video

Liên hệ kinh doanh

Miền Bắc: 0916 168 756
Miền Nam: 0909 734 689
Chăm sóc khách hàng
19006129